fbpx

Essentrics® als handelsmerk
Marketing & Juridische richtlijnen

Deze marketing- en juridische richtlijnen zijn bedoeld voor docenten die deelnemen aan het Essentrics® Certificeringsprogramma en behelzen alles wat je moet weten voor het gebruik van de naam Essentrics® voor je live-lessen. Bedankt voor het naleven van de richtlijnen van het handelsmerk en voor het beschermen van de integriteit van de Essentrics® Technique.

Onderhevig aan verschillende voorwaarden, verleent Essentrics® de Docent een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de naam en het merk Essentrics® te gebruiken voor het promoten en doceren van Essentrics-lessen en andere goedgekeurde evenementen. De Docent mag de naam Essentrics® uitsluitend gebruiken om zichzelf te identificeren als Essentrics Docent.

Er wordt van de Docent verwacht dat hij/zij ieder jaar één level behaalt totdat hij/zij een volledig gecertificeerde Level 4-docent is. Met de aanschaf van het Theorieboek van het betreffende level onderteken je de licentievoorwaarden die de richtlijnen voor het gebruik van de naam en het merk Essentrics® behelzen en eerder getekende overeenkomsten overschrijven.

Als deelnemer aan het Essentrics® Certificeringsprogramma en Docentenopleiding ben je verplicht om 1 PCW per jaar aan te schaffen, naar een Live (Teacher Training) Workshop te komen of een video in te sturen waarop je vooruitgang kan worden beoordeeld totdat je Level 4 gecertificeerd bent.

Sinds november 2019 is het verplicht om ieder jaar een level te behalen om op de Essentrics®-kaart als actieve Essentrics®-docent te kunnen worden vermeld.

Wie mag de geregistreerde naam ESSENTRICS® en het bijbehorende logo gebruiken (Handelsmerk)?

De wettelijk geregistreerde merknaam Essentrics® behoort tot het eigendom van The Esmonde Technique (“Licentiegever”). Individuen die geregistreerd staan bij het Essentrics Certificeringsprogramma (“Licentiehouders”) hebben het recht om hun live-lessen Essentrics®-lessen te noemen en de Essentrics®-workout te doceren.

Individuen wereldwijd zijn afhankelijk van de merknaam Essentrics® voor het identificeren van de Essentrics-producten en -diensten die zij leveren. Door het gebruik van de naam Essentrics® onderscheidt het programma zich van die van concurrenten en wordt de kwaliteit gewaarborgd. En verzekert de consumenten van de bron van de door hun geleverde Essentrics-producten en -diensten. Als bedenkers en oprichters van Essentrics® is The Esmonde Technique trots op de kwaliteit van haar programma’s en de continue verbetering van haar diensten. Door controle te hebben over de manier waarop de naam Essentrics® wordt gebruikt en de manier waarop het programma wordt onderwezen zorgen we dat een bepaalde standaard wordt gehandhaafd. De overeenkomst is opgesteld om je te laten begrijpen hoe je de geregistreerde merknaam Essentrics® mag gebruiken.

Een Gecertificeerde of Apprentice Essentrics®-docent is gelicentieerd om live Essentrics®-lessen te geven aan een algemeen publiek. Wanneer je deelneemt aan het Essentrics® Certificeringsprogramma heb je het recht om de naam Essentrics® te gebruiken voor het promoten van je live-lessen in overeenstemming met de richtlijnen die je terugvindt in de Gebruiksvoorwaarden van het Handelsmerk. Licentiehouders van het Essentrics® Certificeringsprogramma zijn contractueel en wettelijk verplicht om de richtlijnen vermeld in de licentieovereenkomst te volgen. Inbreuk op deze voorwaarden kan leiden tot juridische stappen van The Esmonde Technique.

Wij verzoeken je vriendelijk om ons te steunen bij onze inspanningen voor het afdwingen van het juiste gebruik van de naam Essentrics®. Het correct en rechtvaardig gebruik van deze handelsmerknaam probeert misbruik en verwarring te vermijden die mogelijk aansprakelijkheid kan veroorzaken. Docenten en deelnemers van de Essentrics-workout worden aangemoedigd om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als ze zich bewust zijn van ongeoorloofd of ongepast gebruik van de naam Essentrics®.

We waarderen uw medewerking en danken u voor uw steun!

Houd u aan de onderstaande Gebruiksvoorwaarden van het Handelsmerk.

 1. Het is belangrijk dat we onze community van Essentrics®-docenten betrokken en op de hoogte houden door middel van e-mail als meest belangrijke communicatiemiddel. We verwachten dat alle licentiehouders van het Essentrics® Certificeringsprogramma een geldig e-mailadres hebben afgegeven aan de Teacher Training-afdeling voor de verzekering van een goede communicatie tussen licentiegever en licentiehouder.
 2. The Esmonde Technique verwacht dat alle docenten van de Essentrics® Workout, inclusief Apprentice-docenten en alle Gecertificeerde Level 1-4-docenten, een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor hun eigen bescherming.
 3. The Esmonde Technique is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de techniek en van het Certificeringsprogramma, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van een individu onder de docentenlicentie.
 4. The Esmonde Technique is niet aansprakelijk voor de veiligheid of kwaliteit van alle onafhankelijke Discover Essentrics® Workshops, Evenementen, Fitnessvakanties of Retreats.
 5. Het Essentrics® Certificeringsprogramma is geen franchise. The Esmonde Technique is de Licentiegever van de Essentrics®-handelsmerknaam aan haar licentiehouders die onder bepaalde voorwaarden live Essentrics®-lessen mogen geven.
 6. Alle Apprentice en Gecertificeerde Essentrics®-Docenten met een eigen website moeten een link naar de officiële Essentrics-website essentrics.com op hun beginpagina hebben staan.
 7. Om de integriteit van de Essentrics® Workout en het merk te beschermen behoudt The Esmonde Technique zich het recht om een Certificering of Docentenlicentie in te trekken wanneer wordt aangenomen dat de handelsmerknaam Essentrics® op een aanstootgevende of onsmakelijke manier wordt gebruikt door de licentiehouder.
 1. De merknaam Essentrics® is intellectueel eigendom van The Esmonde Technique®. Essentrics® is een geregistreerd handelsmerk en de vorm van het Essentrics®-merk en -logo mag niet worden gewijzigd. Bekijk hieronder de richtlijnen voor het gebruik van het Logo.
 2. Wat niet nadrukkelijk is toegestaan is verboden totdat het wordt goedgekeurd door Essentrics®.
 3. Geen enkel toegestaan gebruik van het Essentrics®-handelsmerk mag beweren of impliceren dat een individuele Essentrics-docent het exclusieve recht heeft het Handelsmerk in een bepaalde omgeving of gemeenschap te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Essentrics Florida of Essentrics voor Ouderen. We behouden ons het recht om het gebruik dat voor één licentiehouder een voordeel kan opleveren ten opzichte van andere licentiehouders, te voorkomen en te controleren .
 4. Na voltooiing van ieder level van het Essentrics Certificeringstraject ontvang je een Certificaat. Je wordt genoemd op onze website als Gecertificeerd Essentrics®-docent en krijgt het recht de naam Essentrics® Workout, of een andere goedgekeurde naam, te gebruiken voor het benoemen van je lessen.
 5. Essentrics®-docenten moeten refereren naar de namen van de onderdelen van de techniek en sequenties zoals die in de theorieboeken worden genoemd (denk aan: Shoulder Blast en Windmills) en die een volledige les vormen in een bepaalde volgorde. Voor de geloofwaardigheid van de lessen en het respecteren van de handelsmerknaam moet je verwijzen naar je workout als Essentrics®, Essentrics® Barre, Essentrics® Stretch, of een andere goedgekeurde naam.
 6. De Essentrics® Workout is een opzichzelfstaande techniek. Het woord Essentrics® mag niet in combinatie worden gebruikt met een andere techniek: “Yoga-Essentrics” is Niet Toegestaan. Bekijk hieronder de gedetailleerde richtlijnen voor geaccepteerde Lesnamen.
 1. De geregistreerde naam Essentrics® mag niet op zichzelf worden gebruikt als bedrijfsnaam, handelsnaam, studionaam, domeinnaam en Facebook-(gebruikers)naam zonder toestemming van Head Office (Montréal) en zonder specifieke licentie. Om je te helpen met een geschikte bedrijfsnaam voor je Essentrics®-lessen hebben we richtlijnen opgesteld met suggesties en voorwaarden. Bekijk hieronder de gedetailleerde richtlijnen voor het kiezen van een Bedrijfsnaam.
 2. Je mag een persoonlijke website of Facebook-pagina aanmaken voor het promoten van je Essentrics®-lessen. Je mag de naam Essentrics® hier deels voor gebruiken onder bepaalde voorwaarden. Bekijk hieronder de richtlijnen voor Namen voor persoonlijke websites en Social Media.
 3. Wegens het merkenrecht mag geen enkele individu de naam Essentrics® in zijn/haar wettelijk geregistreerde bedrijfsnaam gebruiken, ongeacht locatie of doel. De naam Essentrics® mag nooit worden geregistreerd, ook niet in combinatie met andere woorden/namen. Alleen The Esmonde Technique heeft het recht om andere handelsmerknamen en woorden te combineren met de naam Essentrics®.
 4. Om een studio of andere ruimte te kunnen openen onder de naam Essentrics®  moet je een Studiolicentie ontvangen van The Esmonde Technique. Bekijk hieronder de gedetailleerde richtlijnen over het Openen van een Essentrics® Studio of Ruimte.
  1. Als Essentrics® Docent heb je de licentie om de Essentrics® Workout te doceren in een live setting. De Essentrics® Workout mag niet afwijken van de PCW’s.
  2. De doelen van een Essentrics® Workout kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer de full body-workout sequentieel wordt uitgevoerd. Het programma is zodanig en met wetenschappelijke kennis ontwikkeld. Door middel van full body-bewegingen kan het hele lichaam worden bevrijd. Mocht je een keer een Essentrics®-oefening of -beweging in een andere les laten zien, dan moet het duidelijk zijn dat dit bij Essentrics® vandaan komt, zodat mensen kunnen maken met de techniek.
  3. Je bent een Essentrics Apprentice Docent totdat je geslaagd bent voor je Level 1-examen. Je moet de term Apprentice gebruiken in de naam van je Essentrics-lessen totdat je geslaagd bent voor je Level 1-examen, bijvoorbeeld Apprentice Essentrics-les of Essentrics stageles.
  4. Alle Gelicenseerde Essentrics (Apprentice) Docenten zijn verplicht om les te geven aan de hand van Pre-Choreographed Workouts tijdens het certificeringsproces van Level 1 tot en met Level 4. Voor Apprentice Docenten geldt dat enkel PCW1 mag worden gebruikt totdat de Docent geslaagd is voor het Level 1-examen. Pas nadat een Docent geslaagd is voor het Level 4-examen en daarmee volledig gecertificeerd is, mag de Docent zelf een ESSENTRICS-routine (les) bedenken.
  5. Voor het promoten van je groepslessen kun je een Discover Essentrics® Les/Evenement organiseren. Om verwarring te voorkomen tussen privé-events en Essentrics-evenementen die georganiseerd worden vanuit Head Office (Europe), zijn er richtlijnen om te volgen om tegemoet te komen aan de behoeften van je klanten. Deze regels zijn er om consistentie in ons aanbod te waarborgen net als de kwaliteit van onze evenementen. Bekijk hieronder de gedetailleerde richtlijnen voor het Promoten van je Essentrics Lessen. 
  6. Het Live Streamen van een Essentrics® Workout is verboden op alle online media. De Docent mag op geen enkele manier een Essentrics®-les of -workout filmen, opnemen, live streamen of op DVD zetten, en mag op geen enkele manier een Essentrics®-les, -workout of -choreografie imiteren voor op film. De Essentrics Apprentice Docent mag de PCW1-choreografie voor het Level 1-examen filmen om in te dienen bij Head Office (Europe), maar NIET voor andere doeleinden. Essentrics-video’s, CD’s en DVD’s zijn beschermd met copyright en elke ongeoorloofde duplicatie, tentoonstelling, distributie of ander gebruik zonder toestemming van The Esmonde Technique is verboden. Het maken van Promotievideo’s voor je lessen is toegestaan tot 2 minuten.
 1. Alle content van het Essentrics® Certificeringsprogramma en de Live Teacher Training Workshops is intellectueel eigendom van The Esmonde Technique. Dit materiaal kan niet opnieuw worden gecreëerd of gedeeld en niet worden gereproduceerd via tekst, video of internet noch tijdens Live Events.
 2. The Esmonde Technique is de eigenaar van het Essentrics® Certificeringsprogramma en het intellectuele eigendom. Enkel Head Office (Europe) heeft de autoriteit het Essentrics Certificeringsmateriaal te onderwijzen.
 3. Essentrics-docenten mogen geen workshops aanbieden aan mede Essentrics-docenten en geen live trainingen of evenementen organiseren die het intellectueel eigendom van het Essentrics Certificeringsmateriaal verspreiden. Head Office (Europe) heeft het recht alle workshops en Live Teacher Trainingen voor Essentrics-docenten te organiseren.
 4. Het Essentrics® Certificeringsmateriaal en andere producten van het handelsmerk mogen niet worden verkocht of gedistribueerd zonder toestemming van The Esmonde Technique.
 1. Als Gecertificeerde Essentrics®-docent mag je de naam Essentrics® enkel gebruiken voor het promoten en benoemen van je live Essentrics®-lessen.
 2. De Essentrics®-handelsmerknaam mag niet worden gebruikt op andere producten (zoals: DVD’s, de naam van je nieuwsbrief, merchandise) zonder toestemming van The Esmonde Technique.
 3. We staan niet toe dat de Essentrics® handelsmerknaam wordt gebruikt op merchandise voor commerciële doeleinden. Je mag geen kleding, waterflessen, matten, etc. ontwikkelen of verkopen met de naam Essentrics® erop. We kunnen op verzoek een uitzondering maken voor persoonlijk gebruik. Wanneer je een idee hebt om het Essentrics-logo op merchandise te bedrukken voor persoonlijke doeleinden, mail dan naar [email protected] (Europe) of [email protected]. Het Essentrics-logo mag in dat geval worden gebruikt voor stickers, waterflessen en ander promotiemateriaal zolang niets aan het logo wordt veranderd en de oplage onder de 100 blijft.
 4. Gecertificeerde docenten mogen het handelsmerk Essentrics® gebruiken voor het promoten van en adverteren voor hun lessen in de media zoals televisie, radio, tijdschriften, kranten en blogs zolang er wordt gerefereerd naar het algemene handelsmerk Essentrics®. Het moet duidelijk zijn dat de docent Essentrics®-lessen geeft, maar niet de eigenaar is van het merk Essentrics®.
 5. Als Essentrics®-docent heb je toestemming om een promotievideo te maken voor je eigen lessen. Deze video mag niet langer dan twee (2) minuten duren en moet de volgende titel hebben: “Essentrics® met ___ [je eigen naam]”. The Esmonde Technique behoudt het recht om iedere video die content bevat waarin het merk of de techniek verkeerd wordt weergegeven of waarvan de inhoud als ongepast wordt beschouwd, te verwijderen. Bekijk hieronder de richtlijnen voor het Maken van een Promotie Video voor je Lessen.
 6. Het is niet toegestaan om online een (betaalde of gratis) Essentrics®-workout te delen of streamen, dit geldt voor zelfgemaakte en officiële Essentrics®-video’s – met uitzondering van je persoonlijke 2-minuten durende promotievideo. Daarentegen mogen alle officiële Essentrics®-workoutvideo’s die te vinden zijn op het Youtube-kanaal van Essentrics en Classical Stretch worden gepost en gedeeld.
 7. Alleen The Esmonde Technique heeft het recht ESSENTRICS®– en Classical Stretch-content te maken en distribueren, met uitzondering van de persoonlijke 2-minuten durende promotievideo’s.
 8. Onsmakelijke content of foto’s die gelinkt zijn aan het Essentrics® handelsmerk of The Esmonde Technique® zijn verboden.

Het Essentrics®-logo representeert onze identiteit en hoge kwaliteitsstandaard die we hanteren ten opzichte van onze techniek, ons Teacher Training Programma en andere producten. We doen er alles aan om de unieke identiteit van Essentrics® te beschermen en ervoor te zorgen dat de identiteit enkel wordt gebruikt voor echte producten en diensten zoals lessen gegeven door Gecertificeerde Essentrics-docenten.

We zijn erg voorzichtig met het gebruik van ons logo en hopen op iedereens steun wat betreft de bescherming van het logo. Bekijk hieronder de richtlijnen voor een eerlijk en correct gebruik van het Logo.

ESSENTRICS®-logo’s
Over het algemeen verleent Essentrics geen toestemming voor het gebruik van haar logo aan derden. Voor organisaties die Essentrics-lessen faciliteren die worden gegeven door Gecertificeerde Essentrics Docenten, maken wij een uitzondering. Zij kunnen het logo op hun website plaatsen en op ander promotiemateriaal onder de volgende voorwaarden: 
1) de lessen worden gegeven door Gecertificeerde Essentrics-docenten en
2) zij voldoen aan de visuele richtlijnen van Essentrics.   

Gecertificeerde Essentrics-docenten hebben toegang tot de huidige, correcte, officiële Essentrics-logo’s (NB: Apprentice-docenten hebben toegang tot een alternatieve versie van dit logo die moet worden gebruikt totdat ze Level 1 gecertificeerd zijn).

Houd er rekening mee dat de juiste logo’s worden toegestuurd of kunnen worden aangevraagd via de Teacher Training Afdeling.  

Voor Gecertificeerde Essentrics-docenten is het toegestaan om het Essentrics-logo te gebruiken voor eigen promotiemateriaal en advertenties. Denk hierbij aan posters, folders, social media-pagina’s en websites.

Essentrics-logo’s mogen niet worden gebruikt om producten als kleding of andere merchandise te vervaardigen of verkopen. Gecertificeerde Essentrics-docenten mogen het logo enkel op kleding bedrukken voor persoonlijk gebruik.

Richtlijnen Visuele Identiteit van het Essentrics Logo: minimaal 20 mm breed.

De volgende wijzigingen aan de Essentrics®-logo’s zijn niet toegestaan:

 • Het geregistreerde handelsmerksymbool mag nooit worden verwijderd
 • Het logo mag niet worden gedraaid
 • Er mag niets aan het logo worden veranderd of toegevoegd
 • De kleur van het logo mag niet worden veranderd
 • Het logo mag niet worden uitgerekt of platgedrukt
 • Elementen van het logo mogen niet worden verplaatst
 • Het logo mag niet worden gebruikt in combinatie met andere merknamen, handelsmerken of logo’s
 • Het logo aanpassen door slagschaduwen of andere tekststijlen is niet toegestaan
 • Het logo mag niet in een vierkant worden geplaatst

Kleuren van het Essentrics®-logo:

 • Zwart
 • Wit

Foto’s en Beeldmateriaal
Geschikte Essentrics-foto’s en ander beeld om te gebruiken voor promotiemateriaal kunnen worden aangevraagd via de Teacher Training Afdeling.

Dit materiaal moet duidelijk worden weergegeven en er mag niets worden veranderd aan de kleur en verhouding (grootte, lengte, breedte, etc.).

Meld Oneigenlijk Gebruik
Zie je ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Essentrics-logo of merknaam? Laat het ons weten via [email protected]

Vragen?
Neem contact met ons op via [email protected] wanneer je vragen hebt over het gebruik van onze logo’s en beeldmateriaal of andere merkrechtkwesties.

Individuen wereldwijd zijn afhankelijk van de merknaam Essentrics® om zich te kunnen identificeren met een betrouwbare, hoogwaardige techniek. Als bedenkers van Essentrics® is The Esmonde Technique trots op de kwaliteit van haar programma’s en de continue verbeteringen van haar diensten. Door controle te hebben over de manier waarop de Essentrics®-naam wordt gebruikt en het programma wordt onderwezen, zorgen we dat een bepaalde standaard wordt gehandhaafd.

Om Essentrics-lessen te mogen geven moet iemand ingeschreven staan bij het vier level durende Essentrics Certificeringsprogramma; het is strikt verboden om Essentrics-lessen te geven wanneer dit niet het geval is. Om docenten te helpen onze standaard te kunnen bereiken en handhaven biedt de Essentrics Teacher Training-afdeling interactieve Live Teacher Training Workshops, baanbrekend materiaal en voortdurende ondersteuning en mogelijkheden voor continue educatie. Er zijn geen voorwaarden om Essentrics-docent te kunnen worden; onze uitgebreide (online) trainingsmiddelen zorgen ervoor dat iedereen succesvol slaagt.

Vanaf de aankoop van het Certificeringsmateriaal moeten leden van de Essentrics Docenten-community de richtlijnen voor het gebruik van het Essentrics-handelsmerk en intellectueel eigendom zoals beschreven in de Licentievoorwaarden, volgen en naleven.

Na voltooiing van het Level 1-examen ontvangen docenten een certificaat en worden zij op deze website genoemd als Gecertificeerd Essentrics®-docent. Het is de verantwoordelijkheid van iedere docent om de voorwaarden te respecteren binnen onze overeenkomst voor het behoud van hun certificering, het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen uit onze community wordt ondersteund in persoonlijke en professionele groei.

Een Docent mag The Esmonde Technique IP niet gebruiken voor het promoten van een Workshop, Training, Instructie of andere activiteit buiten zijn of haar eigen lessen en goedgekeurde evenementen.

Een docent mag The Esmonde Technique IP niet gebruiken voor het identificeren van een sportschool, workoutstudio, bedrijfs- of merknaam, of elk ander facilitair programma of product, tenzij toegestaan door The Esmonde Technique.

The Esmonde Technique behoudt het recht om elke vorm van content die geplaatst wordt op het Internet en/of gebruikt wordt door een Docent die The Esmonde Technique IP schendt, te verwijderen.

Als Essentrics-docent heb je de licentie om live-lessen te geven (face to face). Docenten mogen een Essentrics-workout nooit filmen, opnemen, live streamen, op DVD zetten of reproduceren. Essentrics-video’s, -DVD’s en Pre-Choreographed Workouts (PCW’s) zijn beschermd met U.S. copyright-rechten en elke duplicatie, tentoonstelling, distributie of ander gebruik zonder toestemming van The Esmonde Technique is verboden. Pre-Choreographed Workouts zijn voor individueel gebruik. We vragen onze Docenten om hun PCW-materiaal niet te delen en zelf aan te schaffen. Het organiseren en geven van privé- of groepslessen via Skype, FaceTime, Live Video of een ander communicatie- of mediaplatform is niet toegestaan wegens Federale auteursrechtwetten. Op alle Essentrics® Pre-Choreographed Workouts zit Copyright en alleen The Esmonde Technique heeft het recht deze workouts te digitaliseren.

Dit omvat:

 • Facebook Live video
 • Facebook video (algemeen)
 • Instagram Story
 • Instagram Live video
 • Instagram video (algemeen)
 • YouTube Live Video
 • YouTube Video (algemeen)
 • FaceTime / Skype
 • Je eigen Website

Zoals vermeld in de richtlijnen voor promotievideo’s, mag je video’s posten om Essentrics en je lessen te promoten zolang deze niet langer dan 2 minuten duren.

Richtlijnen voor Essentrics® Live Events & Retreats 

Het organiseren van een Essentrics® Live Event
Om Essentrics®-lessen te promoten kan een Gecertificeerde Essentrics® Docent een Essentrics® Live Evenement organiseren (Discover Essentrics Les, Demo, Fitnessvakantie of Retreat). Het kost enige ervaring om dit effectief te kunnen organiseren. We willen dat al onze Essentrics®-docenten hierin slagen en daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld om hen te helpen. Zowel nieuwe als ervaren deelnemers zullen profiteren van deze verrijkende evenementen. Om verwarring te voorkomen tussen privé-evenementen (van individuele docenten) en zakelijke evenementen (georganiseerd door Head Office (Europe)) hebben we een aantal richtlijnen opgesteld voor het organiseren van een live-evenement voor je eigen deelnemers. Deze regels zijn er ook om ervoor te zorgen dat evenementen die worden gepromoot onder de naam Essentrics® voldoen aan de consistentie en kwaliteitsnormen van alle Essentrics-evenementen wereldwijd. The Esmonde Technique staat niet toe dat privé-evenementen van docenten voor hun eigen deelnemers de naam Workshop krijgt. The Esmonde Technique behoudt het recht om de naam Workshop enkel toe te bedelen aan Essentrics®-evenementen die georganiseerd worden door Head Office (Europe).

Essentrics® is de eigenaar van de Essentrics® Docentenopleiding en het Intellectuele Eigendom, alleen Essentrics® heeft de autoriteit om het Essentrics® Certificeringsmateriaal voor Docenten te onderwijzen en verspreiden. Essentrics® heeft het recht om alle Docenten-workshops, Mini-workshops, Live Teacher Training Workshops en andere teacher training-gerelateerde evenementen te organiseren. Essentrics® Docenten mogen geen Workshops of andere Live-evenementen organiseren voor mede Essentrics-docenten, noch evenementen waarin het Intellectuele Eigendom van de Essentrics® Docenten Certificering wordt verspreid (bijv. PCW-Workshops, Technique Workshops, etc.). Eventuele evenementen voor docenten kunnen voor kwaliteitscontroledoeleinden in samenwerking met Essentrics Head Office worden georganiseerd.

Het organiseren van een Discover ESSENTRICS® Les: 

 • Vereisten: Level 4 of hoger
 • Duur: 60-75 min
 • Beschrijving: Een Discover Essentrics® Les geeft een Gecertificeerde Docent de mogelijkheid een Essentrics®-les te geven met een specifieke focus om een bepaald onderwerp te verduidelijken en dieper op de workout in te gaan. Deze evenementen zijn opgebouwd uit een korte introductie van Essentrics®, een beschrijving van de specifieke focus (onderwerp), gevolgd door een les van 30-60 minuten. Dit soort evenementen zijn perfect voor het opbouwen van je klantenkring/netwerk, voor het introduceren van Essentrics® bij een breder publiek en om je vaste deelnemers meer kennis en informatie te geven over de workout.
 • Een Discover Essentrics® Les kan worden gehouden op je reguliere leslocatie, een nieuwe sportschool of tijdens een speciaal evenement.
 • Geschikte namen voor Essentrics® Discover Lessen/Live Evenementen:
  • Discover Essentrics® Les met/georganiseerd door __________
  • Discover Essentrics® Flexibiliteitsworkout met/georganiseerd door _________
  • Discover Essentrics® Toning Workout met/georganiseerd door _________
  • Discover Essentrics® Barre Workout met/georganiseerd door _________ 
  • Discover Essentrics® Aging Backwards met/georganiseerd door_______
  • Discover Essentrics® voor Pijnverlichting met/georganiseerd door_________
  • Discover Essentrics® Techniques met/georganiseerd door_________
  • Essentrics® 101 met/georganiseerd door_________
  • Essentrics® 101 Pop-Up met/georganiseerd door _________
  • Introductie tot Essentrics® met/georganiseerd door _________

Het organiseren van een ESSENTRICS® Retreat/Fitnessvakantie: 

 • Vereisten: Level 4
 • Duur: Voorkeur van de docent (kan variëren van 1-7 dagen)
 • Beschrijving: Essentrics® Fitness Retreats zijn een heel goede manier voor het opbouwen van je eigen community en je deelnemers de kans te geven zich te ontspannen en op zichzelf te focussen terwijl ze dagelijks hun favoriete les mogen doen. Iedere docent die een Essentrics® Retreat of fitnessvakantie wil organiseren moet contact opnemen met Head Office (Europe) en toestemming krijgen voordat het evenement wordt gepromoot.
 • Geschikte namen voor een Essentrics® Fitness Retreat/Vakantie: De naam Essentrics® mag enkel in de naam van je evenement voorkomen (Essentrics® Retreat) wanneer deze wordt gevolgd door de naam van de docent die het retreat organiseert. Dit kan op de volgende manieren worden aangegeven.
  • [Essentrics Docentennamen] Linda May & Rebecca Wood’s Essentrics® Retreat
  • [Essentrics Docentennamen] Linda May & Rebecca Wood’s Essentrics® Fitnessvakantie
   • Data/Locatie:
 • Om de details van je Fitness Retreat/Vakantie te bespreken en te promoten, vragen we je de datum en de locatie van het retreat in te dienen bij Essentrics® Head Office (Europe).

Het organiseren van een ESSENTRICS® Demo 

 • Vereisten: Gecertificeerd Level 1 of hoger
 • Duur: 5-20 min
 • Beschrijving: Wanneer je je les wil introduceren bij een nieuwe sportschool, wil presenteren op een conferentie of in de media wil laten zien, is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie op een duidelijke en beknopte manier over te brengen. In korte tijd moet duidelijk zijn wat het Essentrics®-programma inhoudt en wat het verschil is met andere fitnessprogramma’s. Wanneer je een demo wil organiseren kun je contact opnemen met [email protected] voor aangepaste assistentie en ondersteuning bij het plannen van jouw evenement.

Essentrics® is een geregistreerd handelsmerk onder eigendom van The Esmonde Technique. 

Hoe je Les te noemen
Het is belangrijk om de juiste namen te gebruiken voor je Essentrics®-lessen zoals die op het rooster staan en worden gedeeld op flyers, folders en websites. Sommige sportscholen en studio’s vragen ook om een gedefinieerde beschrijving van je les of van de Essentrics-workout in het algemeen. Overleg met je fitnesscoördinator welk type Essentrics-les het beste op deze locatie kan worden gegeven.
Na voltooiing van specifieke trainingen en examens uit het certificeringstraject is het toegestaan om bepaalde Essentrics-markeringen te gebruiken die bij een specifieke les horen (door bijvoorbeeld het Essentrics® Aging Backwards-traject te volgen, mag de Aging Backwards-markering worden gebruikt voor het doceren van Aging Backwards®-lessen).

Houd in je achterhoofd dat de tijd en naam van je les bepalend zijn voor je clientèle. (Ochtendlessen zijn erg geschikt voor Toning en energie voor de rest van de dag, terwijl avondlessen fijn zijn voor meer relaxte Stretches. Dit staat niet vast en mag je zelf bepalen.)

GEACCEPTEERDE Lesnamen: 
Denk eraan om altijd de merknaam  ESSENTRICS® te gebruiken als belangrijkste component van je lesnaam 
Hieronder een overzicht van korte en uitgebreide lesomschrijvingen:

 • ESSENTRICS®
  Een dynamische, full body-workout geschikt voor alle niveaus waarbij alle 650 spieren in het lijf tegelijkertijd worden verlengd en versterkt. Dit vergroot de mobiliteit, flexibiliteit en bewegingsvrijheid en zorgt voor een gezond en pijnvrij lijf voorzien van spierdefinitie. Alternatieve namen
  ESSENTRICS® Stretch & Tone
  ESSENTRICS® Tone  
  (NB: Inhoudelijk zijn deze namen hetzelfde als wanneer je je les enkel ESSENTRICS® noemt,  maar ze bieden de mogelijkheid gerichte zoekwoorden op te nemen die goed aansluiten bij een type clientèle of leslocatie.)
  [Uitgebreide lesomschrijving:] Essentrics is een full body-workout die door middel van dynamische stretches en grote, vloeiende bewegingen alle spieren in het lichaam tegelijkertijd verlengt en versterkt. Dit resulteert in lange, slanke, flexibele en sterke spieren die bijdragen aan de verbetering van je houding. Je brengt het lichaam in balans door alle spieren en gewrichten in je lijf aan te spreken en door alle spierketens heen te werken, dit voorkomt blessures of helpt blessures sneller te genezen. Ook creëer je meer bewegingsvrijheid rondom je gewrichten. Op diverse soorten muziek en zonder gewichten en ingewikkelde pasjes werk je aan een energiek en pijnvrij lijf, geschikt voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en fitnessniveaus.
 • ESSENTRICS® Stretch
  Een full body-workout die alle 650 spieren in het lichaam tegelijkertijd verlengt en versterkt. Door middel van dynamische stretches ontwikkel je meer bewegingsvrijheid rondom je gewrichten terwijl je deze versterkt, en maak je stijve spieren weer los. Zeer effectief voor het vergroten van de flexibiliteit en mobiliteit in je lichaam, het verminderen van pijn en het voorkomen of genezen van blessures. (NB: deze omschrijving legt de focus voornamelijk op het stretch-aspect van Essentrics en is daardoor vooral geschikt voor mensen die zoeken naar een actieve doch ontspannen stretch-workout.)
  [Uitgebreide lesomschrijving:] Deze les is perfect voor iedereen die nooit eerder een Essentrics-workout heeft gedaan. Door middel van enigszins ontspannen, dynamische en diepe full body-stretches werk je aan al je gewrichten en maak je stijve spieren weer los. Perfect voor het voorkomen en genezen van blessures, het verminderen van pijn en voor stress release. Focus: schouders, ruggengraat, liezen, heupen, hamstrings, kuiten en IT-band.
 • ESSENTRICS® Barre
  Een dynamische, full body-workout waarbij staande oefeningen, (vloeroefeningen) en barre-oefeningen met elkaar worden afgewisseld. Effectieve, respectvolle doch pittige bewegingen aan de barre zorgen voor het versterken van alle spieren rondom de heupen en diepe stretches van de ruggengraat, heupen, hamstrings en quadriceps om pijn en stijfheid weg te nemen en volledige bewegingsvrijheid te ontwikkelen. [Uitgebreide lesomschrijving:] Alles wat je van een barre-les wil! Al 15 jaar gebruikt Essentrics de barre voor haar reguliere workouts. Uitgaande van de principes van Essentrics – het verlengen en versterken van alle spieren tegelijkertijd, het werken met spieren in verlengde positie, het trainen van je lijf zonder gewichten en ingewikkelde pasjes – Essentrics Barre zorgt voor een slanker en sterker lichaam, meer spierdefinitie en een verbetering van je flexibiliteit en mobiliteit.
 • ESSENTRICS® Aging Backwards 
  Een ontspannen, rustige(re) Essentrics-workout die de focus legt op meer bewegingsvrijheid en beweging in je gewrichten, het vergroten van de flexibiliteit van je spieren, het verminderen van pijn en het stimuleren van je cellen voor een beter immuunsysteem en meer energie. Van de auteur van Forever Painless en de Aging Backwards-boeken.
  Alternatieve lesnamen: ESSENTRICS® Release, Rebalance & Restore (ER: Release tight muscles, Rebalance joints and Restore the body)
  ESSENTRICS® Gentle Stretch
  Age Reversing ESSENTRICS® 
  ESSENTRICS® voor Senioren (Afhankelijk van de leslocatie en doelgroep)
  (NB: Ook zeer geschikt voor mensen met chronische condities en blessures.)

  [Uitgebreide lesomschrijving:] Deze ontspannen Essentrics-workout is ideaal voor het losmaken van stijve gewrichten en het verbeteren van mobiliteit, flexibiliteit en bewegingsvrijheid terwijl je langzaam kracht opbouwt en alle 650 spieren versterkt. Aan de hand van zachte, vloeiende bewegingen en dynamische stretches breng je het lichaam in balans. In een rustig(er) tempo bouw je kracht op en werk je tegelijkertijd aan meer energie en bodytoning. Zeer geschikt voor mensen met veel stijfheid door atrofie, frozen shoulder en chronische pijn en condities.

NB: Het is niet toegestaan om je les Classical Stretch te noemen. Uiteraard kun je in de lesomschrijving refereren naar de Classical Stretch fitness TV-show van Miranda Esmonde-White die gebaseerd is op de door haarzelf ontwikkelde Essentrics technique.

Wijzig Nooit het Merk. De Docent moet het Merk gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en zich onthouden van het wijzigen van het Merk (bijv. Een docent mag nooit (i) refereren naar een les als bijvoorbeeld “Essentrics Core”, “Essentrics Benen”, “Aqua Essentrics” of (ii) de spelling van het Merk veranderen door combinaties of samenvoegingen; “Refrentics” of “Essentrics-Cardio”).

Niet Toegestaan: Samenvoegingen, Combinaties, Mengelingen d.w.z. Essentrics-fusies

De woorden zoals hierboven zijn niet toegestaan voor de beschrijving van een Essentrics®-les en kunnen verwarring veroorzaken. Essentrics is en moet worden gegeven als een opzichzelfstaande techniek; Essentrics werkt omdat het een full body-herbalanceringsprogramma is dat het lichaam stretcht en versterkt. Het is een uitstekend programma om voorafgaand of na een andere training te doen; maar Essentrics is enkel een Essentrics-workout wanneer het in zijn geheel wordt uitgevoerd. Wanneer je geen volledige Essentrics-les (van minstens 23 minuten) geeft, zal niemand zijn/haar doelen bereiken en de gewenste resultaten krijgen. Dit is de reden waarom Essentrics nooit gefuseerd mag worden met andere technieken en programma’s.

Wanneer je een evenement organiseert in samenwerking met een ander individueel merk of techniek (X) waarbij zowel X als Essentrics worden gegeven, moet het duidelijk zijn wanneer het Essentrics-gedeelte start en eindigt. Dit kan door middel van de geaccepteerde lesnamen. Of je nu een les van een uur, 45 minuten of 30 minuten geeft, je moet altijd refereren naar de les als Essentrics. Een live Essentrics-les moet minimaal 30 minuten duren. Je kunt de volgende woorden gebruiken om de verschillende lessen die achtereenvolgens worden gegeven, te benoemen:

 • Essentrics gevolgd door (X)
 •  (X)  gevolgd door Essentrics
 • (X) Essentrics
 • Essentrics + (X)
 • (X) en/& Essentrics
 • Essentrics en/& (X)

Wanneer je als docent een Essentrics-naam gebruikt op een manier die niet is toegestaan door The Esmonde Technique of zoals hierboven beschreven, heeft The Esmonde Technique het recht jouw naam te verwijderen uit de lijst met Gecertificeerde Docenten en je lessen te verwijderen op de leslocatiezoeker. Wanneer je je niet houdt aan de voorwaarden zoals hierin uiteengezet wordt je licentie voor het gebruik van de naam Essentrics ingetrokken en kan er een nieuw licentieverzoek worden ingediend om je status als Gecertificeerde Essentrics Docent te herwinnen (van je vorige level.).

Het kiezen van een Bedrijfsnaam 
We vragen iedereen vriendelijk om ons te ondersteunen in het afdwingen van de Essentrics® Handelsmerken en deze correct te gebruiken en ervoor te zorgen dat verwarring en misbruik wordt voorkomen die kunnen leiden tot eventuele aansprakelijkheid.

De geregistreerde naam Essentrics® mag niet op zichzelf worden gebruikt als bedrijfsnaam, handelsnaam, studionaam, domeinnaam en Facebook-(gebruikers)naam zonder toestemming van Head Office (Montréal) en zonder specifieke licentie. Om je te helpen met een geschikte bedrijfsnaam voor je Essentrics®-lessen hebben we richtlijnen opgesteld met suggesties en voorwaarden. Wanneer je een naam voor je persoonlijke bedrijf kiest, of het nu voor het promoten van je Essentrics-lessen is of voor het geven van Essentrics-lessen, gelden dezelfde regels.

SUGGESTIES VOOR EEN BEDRIJFSNAAM

 1. Gebruik je voornaam of voornaam + achternaam
  Voorbeelden: Lila Smith
  Lila Smith Fitness
 2. Wanneer je ervoor kiest het woord “Essentrics” te gebruiken, moet je ook het woord “metgebruiken gevolgd door je voornaam of voornaam + achternaam
  Voorbeeld: Essentrics met Clara Smith


  OF

  Gebruik één van de volgende woorden (Les/Lessen, Docent, Trainer/Training, Workout) in combinatie met je voornaam of voornaam + achternaam

  Voorbeelden: Lila Smith Essentrics Instructor/Docent
  Essentrics Workout met Clara
 3. Wanneer je ervoor kiest de naam van een locatie/gebied te gebruiken in combinatie met het woord “Essentrics,” moet je één van de volgende woorden (Les/Lessen, Docent, Trainer/Training, Workouttussen het woord “Essentrics” en het gebied plaatsen. Je voornaam of voornaam + achternaam moeten ook worden gebruikt(NB: Het woord Essentrics kan niet direct naast de naam van het gebied staan.)

  Voorbeelden: Lila Smith Essentrics Les NY
   Essentrics Docent Boston Lila Smith

  OF

  Je gebruikt het woord “met” gevolgd door je voornaam of voornaam + achternaam in+ gebied

  Voorbeeld: Essentrics met Julie in Texas  

  Je mag NOOIT

  Enkel het woord “Essentrics + (Kracht, Stretch, Studio, Training, Barre, Fitness, Les, Workout, Flexibiliteit, of iets gelijks) gebruiken

  Voorbeeld: Essentrics Training

  Je mag NOOIT

  Enkel je voornaam of voornaam + achternaam + “Essentrics” gebruiken (dit impliceert dat jij eigenaar van het merk bent)

  Voorbeeld: Lila Smith Essentrics

  Je mag NOOIT…

  Het woord “Essentrics” + gebied + “met” + voornaam of voornaam + achternaam gebruiken (dit impliceert dat jij eigenaar van het gebied bent)

  Voorbeeld: Essentrics NY met Lila

   

Hoe kies je een GOEDE NAAM voor je
FACEBOOK-pagina (gebruikersnaam) | domeinnaam van je PERSOONLIJKE WEBSITE 

De populariteit en naamsbekendheid van Essentrics® groeit wereldwijd exponentieel – Gecertificeerde Essentrics-docenten breiden hun bedrijven uit in grote steden in het hele land. Om eerlijkheid te garanderen in gebieden met veel docenten moesten we verschillende naamgevingsregels en -richtlijnen invoeren om ervoor te zorgen dat geen van onze docenten een bepaald gebied claimt.

– Download Regels voor Naamgeving PDF –

We vragen je onderstaande richtlijnen te respecteren:

NAAMSUGGESTIES

 1. Gebruik je voornaam of voornaam + achternaam
  FACEBOOK WEBSITE
  facebook.com/LilaSmith LilaSmith.com / .nl
  facebook.com/LilaSmithFitness LilaSmithFitness.com / .nl
 2. Wanneer je ervoor kiest het woord “Essentrics” te gebruiken, moet je ook het woord “metgebruiken gevolgd door je voornaam of voornaam + achternaam

  FACEBOOK WEBSITE
  facebook.com/EssentricsmetClaraSmith EssentricsmetClaraSmith.com

  OF

  Gebruik één van de volgende woorden (Les/Lessen, Docent, Trainer/Training, Workout) in combinatie met je voornaam of voornaam + achternaam

  FACEBOOK WEBSITE
  facebook.com/LilaSmithEssentricsInstructor LilaSmithEssentricsInstructor.com
  facebook.com/EssentricsWorkoutmetClara EssentricsWorkoutmetClara.com
 3. Wanneer je ervoor kiest de naam van een locatie/gebied te gebruiken in combinatie met het woord “Essentrics,” moet je één van de volgende woorden (Les/Lessen, Docent, Trainer/Training, Workouttussen het woord “Essentrics” en het gebied plaatsen. Je voornaam of voornaam + achternaam moeten ook worden gebruikt(NB: Het woord Essentrics kan niet direct naast de naam van het gebied staan.)

  FACEBOOK WEBSITE
  facebook.com/LilaSmithEssentricsLesNYC LilaSmithEssentricsLesNYC.com
  facebook.com/LilaEssentricsDocentBoston LilaEssentricsDocentBoston.com

  OF

  Je gebruikt het woord “met” gevolgd door je voornaam of voornaam + achternaam in+ gebied

  FACEBOOK WEBSITE
  facebook.com/EssentricsmetJulieinTexas EssentricsmetJulieinTexas.com

  Je mag NOOIT …

  Enkel het woord “Essentrics + (Kracht, Stretch, Studio, Training, Barre, Fitness, Les, Workout, Flexibiliteit, of iets gelijks) gebruiken

  FACEBOOK WEBSITE
  facebook.com/Essentricstraining Essentricstraining.com

  Je mag NOOIT…

  Enkel je voornaam of voornaam + achternaam + “Essentrics” gebruiken (dit impliceert dat jij eigenaar van het merk bent)

  FACEBOOK WEBSITE
  facebook.com/LilaSmithEssentrics LilaSmithEssentrics.com

  Je mag NOOIT…

  Het woord “Essentrics” + gebied + “met” + voornaam of voornaam + achternaam gebruiken (dit impliceert dat jij de eigenaar van het gebied bent)

  FACEBOOK WEBSITE
  facebook.com/EssentricsNYmetLila EssentricsNYmetLila.co

 

NB: Je hoeft natuurlijk niet je volledige voor- en achternaam te gebruiken. Een bijnaam of roepnaam is ook toegestaan.

Wanneer je meer uitleg nodig hebt over deze naamgevingsregels en -voorschriften, neem dan contact met ons op via [email protected]

ANDERE SOCIAL MEDIA PAGINA’S

Voor de promotie van je lessen is het goed om actief te zijn op social media zoals Twitter, Instagram of Pinterest – zie de onderstaande Richtlijnen voor Gebruikersnamen.

TWITTER
Omdat de gebruikersnamen van Twitter & Instagram niet meer dan 15 karakters mogen bevatten, raden we je aan gebruik te maken van één van onderstaande voorbeelden. Je kunt jezelf in de biografie omschrijven als Essentrics® Instructor (of -docent) en verwijzen naar je website en/of andere social media.

Goede Twitter-naam:

@[JevolledigeNaam] 
Voorbeeld: @LisaSmith

Wanneer je het woord “Essentrics” in je Gebruikersnaam wil toevoegen:

Twitter-naam (TOEGESTAAN):

@[Essentrics + voornaam of voornaam + achternaam]
Voorbeeld: @EssentricsLisa

@[Essentrics + voornaam of voornaam + achternaam + gebied] – of in een andere volgorde 
Voorbeeld: @EssentricsSamAmsterdam

Twitter-naam (NIET TOEGESTAAN):

@[Essentrics + gebied] – of vice versa (dit is gereserveerd voor officiële Essentrics-studio’s.)
Voorbeelden: @EssentricsLA
@LAEssentrics

@[Essentrics + gebied + fitnesswoord (fit, gym, studio, etc.)] – of in een andere volgorde 
Voorbeeld: @EssentricsNYFit

INSTAGRAM-naam

@[JeVolledigeNaam]
Voorbeeld:@LisaSmith

E-MAILADRES 
Hoe kies je de juiste naam. 
We denken dat het een goed idee is om een e-mailadres aan te maken voor professionele doeleinden. Zorg ervoor dat dit gemakkelijk te onthouden is.

E-mailadres (TOEGESTAAN):

Gebruik het woord “Essentrics + voornaam of voornaam + achternaam in de gebruikersnaam voorafgaand aan de generieke domeinnaam (gmail.com, hotmail.com, etc.):

Voorbeelden
LilaSmithEssentricsmet@gmail.com
LilaEssentricsmet@msn.com
[email protected]
Jen.Essentrics@hotmail.com
JenEssentrics[email protected]

 

E-mailadres (NIET TOEGESTAAN):

Je mag geen domeinnaam met het woord “Essentricserin gebruiken:
Voorbeelden: LilaSmith@essentricsfitness.com
LilaSmith@essentricstoronto.com

 

Ben je een volledig Gecertificeerde Essentrics-docent en wil je je Essentrics-carrière opkrikken door een je eigen Essentrics® Studio of andere ruimte te openen?

Neem dan gerust contact met ons op voor het bespreken van de aanvullende licentiemogelijkheden! We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om ons netwerk en onze wereldwijde studio’s en ruimtes uit te breiden en staan te popelen om de mogelijkheden te bespreken met toekomstige partners. Voor vragen kun je mailen naar [email protected].

Houd er rekening mee dat dit geen franchise- of licentieaanbod is. Franchise- en licentieaanbiedingen zullen worden gemaakt door Essentrics® Head Office na verdere gesprekken met geselecteerde, gekwalificeerde personen.

Houd er ook rekening mee dat Essentrics® een geregistreerde merknaam is die behoort tot het eigendom van The Esmonde Technique en niet gebruikt mag worden als studio- of bedrijfsnaam zonder officiële toestemming van Head Office.

Wat we zoeken in onze partners… 

 • Passie
 • Inzet
 • Ervaring

Als lid van de Essentrics-community weten we dat je onze passie voor een gezonde lifestyle en een evenwichtige benadering van duurzame fitness deelt. Door te laten zien hoe toegewijd je aan de Essentrics-opleiding bent, zullen je eigen deelnemers en community je alle middelen bieden die nodig zijn om te slagen als eigenaar van een Essentrics® Studio. Met een internationaal merk dat je ondersteunt als licentiehouder leer je hoe je de beste ‘Essentrics Experience’ aan je studenten kunt geven, je volledig potentieel kunt bereiken en kunt genieten van de onafhankelijkheid van het runnen van een eigen bedrijf in jouw eigen buurt.

Als je klaar bent voor deze volgende stap, horen we dat graag!

Richtlijnen voor het filmen van een Promotievideo van 2 minuten

Het delen van online video’s is een van de beste manieren om een duidelijke boodschap over te brengen of je deelnemers te inspireren. Het helpt je op een makkelijke en toegankelijke manier belangrijke punten te delen. Het kijken en luisteren naar een bericht kan helpen om een idee over te brengen dat moeilijk te verwoorden is op schrift. We waarderen het enorm dat onze docenten zich geïnspireerd voelen om hun ideeën en kennis in een video te willen delen en verspreiden en helpen hier graag bij.

Deze online video’s mogen niet langer dan 2 minuten duren. Of je er nu voor kiest om reclame te maken voor jezelf en je lessen, iets over de doelen van Essentrics wil vertellen, of andere tips over het uitvoeren van de oefeningen wil delen, je moet je aan de onderstaande richtlijnen blijven houden. Het kort houden van je video’s zorgt er ook voor dat de boodschap duidelijk overkomt. Hieronder volgt een lijst met Do’s en Dont’s die je helpen met het maken van een effectieve video terwijl je vasthoudt aan het imago van het merk Essentrics.

DO’S
Do: Film je video in een studio of sportschool die in lijn is met het merk ESSENTRICS® (elegant/intelligent).
Do: Zorg ervoor dat de volume en de helderheid van je video en stem van voldoende kwaliteit is. Controleer het geluid en de opnamekwaliteit voordat je gaat filmen.
Do: Introduceer jezelf als Essentrics-docent en benoem ook welk Level je bent.
Do: Bespreek de details van je lesgeefactiviteiten (specifieke sportscholen/studio’s waar je lesgeeft, het rooster, privélessen, etc.) en vertel hoe mensen in contact met je kunnen komen.
Do: Maak oogcontact met de camera en zorg dat je stemgebruik warm en benaderbaar is.
Do: Maak een plan! Stel een lijst samen met wat je allemaal wil vertellen, bereid het goed voor en oefen. Je wil tenslotte zo natuurlijk en professioneel mogelijk overkomen.
Do: Voeg een titel in je video toe in de trant van: “Essentrics-les met << jouw naam >>”.

DONT’S
Don’t: Film je video nooit in je keuken, kelder of ander visueel onoverzichtelijke plek. Zoek een aantrekkelijke en goed verlichte ruimte.
Don’t: Draag geen zonnebril – het maken van oogcontact is belangrijk wanneer je in contact wil komen met je netwerk.
Don’t: Post geen Essentrics-workouts die je zelf hebt gemaakt. Demo’s en PCW-sequenties zijn enkel toegestaan zolang deze niet langer dan 2 minuten duren.
Don’t: Film je video niet van een te grote afstand of in een te grote ruimte. Je wil achtergrondgeluiden en echo’s vermijden en de aandacht van de mensen behouden.
Don’t: Film niet op een locatie met slecht licht. Een goede belichting verbetert de kwaliteit van je video en kan het succes ervan maken of breken.

NB: Wanneer je een educatieve video plaatst op je website of social media-kanaal, adviseren we je deze eerst naar het Teacher Training Team van Head Office (Europe) te sturen voor eventuele suggesties en goedkeuring. We helpen graag bij de marketing van je Essentrics-lessen.

Online Essentrics Video’s posten of streamen
Het is niet toegestaan om een officiële Essentrics-video (gratis of tegen betaling) of een door jou gecreëerde Essentrics-workout online te posten of te streamen (met uitzondering van jouw 2-minuten durende promotievideo). Hier ben je niet tot gelicenseerd. Daarentegen mag je wel onze officiële Essentrics mini-workout-video’s die te vinden zijn op onze website delen en posten.

Het gebruiken van de opgenomen muziek van de PCW’s
De Audio Netwerk-muziek dat met de PCW’s wordt meegegeven is beschermd met auteursrecht en mag enkel tijdens live-lessen worden gebruikt. Deze nummers mogen dus niet worden gebruikt in de video’s die je deelt of plaatst op je website of social media-kanalen. Het is tegen de wet om muziek publiekelijk te delen, ook al heb je hier voor betaald. Het delen bevat niet toegestane activiteiten zoals het kopiëren en verspreiden van muziek.

Iedereen die ingeschreven staat in het Essentrics®-certificeringsprogramma heeft een licentie onder SOCAN via Essentrics® om de muziek die bij de PCW’s wordt geleverd af te spelen in een live setting op voorwaarde dat geen enkel deel van de les wordt opgenomen of op een andere manier wordt gedeeld.

Wanneer je ervoor kiest om andere muziek te gebruiken dan welke is meegeleverd, let dan goed op de muziekrechten. Deze kunnen per land verschillend zijn. Als betaalde fitnessinstructeur en studio-eigenaar moet je wettelijk toestemming krijgen om gekochte muziek te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Essentrics® Handelsmerksymbool

Wanneer je jezelf promoot is het verplicht om het geregistreerde symbool ® altijd bij de Essentrics®-handelsmerken en logo’s te zetten. Het is belangrijk dat je de R altijd gebruikt na elke handelsmerknaam en niet aan het einde van de zin voor beide. Zo wordt Essentrics® Aging Backwards® geschreven met het R-symbool na iedere geregistreerde handelsmerk en niet enkel aan het einde van het woord. Het is ook belangrijk om het geregistreerde ®-symbool aan jouw lesnamen toe te voegen. We raden het aan om het Essentrics® Workout-logo te gebruiken voor de promotie van al je activiteiten.

Het bijhouden van jouw bedrijf

We raden aan om de volgende onderdelen goed na te lopen om te zorgen dat alles actueel en gebrandmerkt is!

 • Persoonlijke website
 • Promotiematerialen
 • Lesrooster(s)
 • Lesbeschrijvingen
 • Visitekaartjes
 • Email-handtekening

We waarderen het enorm wanneer je de websites van de sportscholen en studio’s bekijkt waar je lesgeeft en controleert of de handelsmerksymbolen juist worden gebruikt.

Eventuele vergoedingen en prijzen kunnen onderhevig zijn aan verandering naar goeddunken van Essentrics. Essentrics behoudt zich het recht om haar curriculum, certificeringsstructuur, facturering, methodes en vergoedingen vast te stellen, te herzien of aan te passen, inclusief incassopraktijken, betalingsmethoden en vergoedingen voor de diensten die via de website worden aangeboden.

De docent stemt in met de veranderingen die worden doorgevoerd via essentrics.com. Wanneer de docent niet akkoord gaat of zich niet houdt aan de handelsmerknaam, de gebruiksrichtlijnen of gebruiksvoorwaarden is dit een materiële schending waardoor Essentrics deze overeenkomst kan beëindigen en de licentie voor het gebruik van de Essentrics-merken en -naam kan intrekken.

Om je Essentrics-certificatie te behouden na het behalen van de 4 Levels, moet je kunnen laten zien dat je actief blijft doorleren en op de hoogte bent van alle nieuwe Essentrics Teacher Training-ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat onze docenten de techniek trouw blijven en de kwaliteit van hun lessen gewaarborgd blijft.

We verplichten je in ieder geval elk jaar (maar vaker mag natuurlijk ook) één van de volgende dingen te doen:

 • Een video insturen waarin we je zien lesgeven
 • Een nieuwe Pre-Choreographed Workout aanschaffen zodat we weten dat je nieuwe routines leert en verschillende lessen geeft
 • Een Live Teacher Training Workshop, Teacher Training Sessie of een door Essentrics Head Office georganiseerd retreat bijwonen

Essentrics® verleent geen officiële aansprakelijkheidsverzekering voor haar docenten (in opleiding). Iedere Essentrics-docent is een onafhankelijke ondernemer die zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn/haar eigen klanten en zelf zijn/haar eigen rooster, tarieven, voorwaarden en overeenkomsten bepaalt.

Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij, advocaat of sportschool/studio waar je lesgeeft voor eventuele hulp met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen en -vrijstellingen. Essentrics® Head Office (Europe) adviseert al haar docenten om zelf deze verzekering af te sluiten.

The Esmonde Technique is niet aansprakelijk voor de veiligheid van de leslocaties noch de veiligheid van de deelnemers in de lessen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor blessures of andere ongelukken die plaatsvinden tijdens een Essentrics-les. Het bezitten van een actuele en uitgebreide verzekering voor het geven van groepslessen en trainen van privéklanten is cruciaal voor bescherming tegen claims of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Door een aankoop via de website te voltooien verklaar je dat je aan de minimale wettelijke meerderjarigheidsplicht voldoet of gemachtigd bent met noodzakelijke toestemming door een ouder of voogd en akkoord gaat met de algemene voorwaarden om alle verplichtingen na te komen in verband met een dergelijke aankoop. Essentrics behoudt zich het recht om al het bovenstaande te verifiëren.

Essentrics kan een overeenkomst of docentenlicentie onmiddellijk beëindigen met of zonder reden, door de betreffende docent schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij beëindiging zonder reden(en) worden betaalde kosten niet geretourneerd aan de docent.

Betaling van eventuele vergoedingen op grond van deze overeenkomst gaan van kracht na een originele handtekening en dit betekent dat de docent akkoord gaat met de voorwaarden hiervan. De docent erkent dat hij/zij deze overeenkomst in zijn geheel heeft gelezen en begrepen en dat deze overeenkomst naar eigen goeddunken van Essentrics kan worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen kunnen worden bewerkstelligd door het plaatsen van een wijzigingsbericht of een nieuwe overeenkomst op essentrics.com. Dergelijke gewijzigde termen moeten verplicht hierin worden opgenomen en deel van uitmaken. Essentrics zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de docent voorafgaand aan de implementatie op de hoogte te stellen van alle wijzigingen. De afdwingbaarheid van dergelijke wijzigingen is niet afhankelijk van daadwerkelijke kennisgeving, op voorwaarden dat Essentrics ze moet hebben geplaatst.

De relatie tussen de partijen is die van licentiegever en licentiehouder. Niets hierin mag worden opgevat als een relatie van partnerschap, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiging of arbeidsrelatie tussen de partijen, noch wordt Essentrics geacht te handelen in een fiduciaire hoedanigheid met betrekking tot de docent.

De docent is niet bevoegd om namens Essentrics aanbiedingen te delen, verklaringen te doen of te aanvaarden en zich te binden aan Essentrics. De docent mag geen verklaringen afleggen of acties ondernemen die in tegenspraak kunnen zijn met de hierin uiteengezette relatie. Evenmin mag de docent niemand verwarren of misleiden met betrekking tot de aard van de relatie van de partijen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief